Zbog nadolazećih blagdana i zakonom propisanih neradnih dana, Javno poduzeće "Komunalac" d.o.o. 

Odžak, obavještava korisnike svojih usluga da neće vršiti odvoz otpada od fizičkih i pravnih osoba u 

srijedu, 25.12.2019. godine i u četvrtak, 26.12.2019.godine. 

Redoviti odvoz otpada, od svih korisnika naših usluga, nastavit će se od petka 27.12.2019.godine. 


                                                                  JP “KOMUNALAC” d.o.o.
                                                                                   Odžak