Zbog nadolazećih blagdana i zakonom propisanih neradnih dana, Javno poduzeće "Komunalac" d.o.o. 

Odžak, obavještava korisnike svojih usluga da neće vršiti odvoz otpada od fizičkih i pravnih osoba u 

srijedu, 25.12.2019. godine i u četvrtak, 26.12.2019.godine. 

Redoviti odvoz otpada, od svih korisnika naših usluga, nastavit će se od petka 27.12.2019.godine. 


                                                                  JP “KOMUNALAC” d.o.o.
                                                                                   Odžak

 

Javno poduzeće "Komunalac" d.o.o. Odžak obavještava korisnike svojih usluga da zbog praznika

 

Dana državnosti BiH na dan 25.11. 2019.godine neće vršiti odvoz komunalnog otpada.

 

Redoviti odvoz otpada od korisnika naših usluga nastavlja se od utorka, 26.11.2019.godine.

 

JP “Komunalac” d.o.o. Odžak

Zbog nadolazećih blagdana i zakonom propisanih neradnih dana, Javno poduzeće „Komunalac“ d.o.o.

Odžak, obavještava korisnike svojih usluga da neće vršiti odvoz otpada od fizičkih i pravnih osoba u

ponedjeljak, 12.08.2019. godine i u četvrtak, 15.08 2019.godine.

Redoviti odvoz otpada, od svih korisnika naših usluga, nastavit će se od petka 16.08.2019.godine.


                                                                  JP “KOMUNALAC” d.o.o.
                                                                         Odžak

Go to Top